Solid Quality Management System


Met SolidQMS willen we een oplossing aanbieden aan organisaties die worstelen met het borgen van kwaliteit binnen de organisatie en bedrijfsprocessen. Veelal vanuit de behoefte om te voldoen aan de eisen van kwaliteitsnormen zoals ISO 9001 en ISO 27001 moeten organisaties gestructureerd processen en verantwoordelijkheden vastleggen en documenteren.

Software die hiervoor in de markt is, is vaak verouderd, duur of weinig flexibel. SolidQMS is een modern alternatief. Vanuit de filosofie dat kwaliteit als uitgangspunt in een organisatie dient te worden genomen en niet achteraf om een papiertje te kunnen laten zien.

Meer over SolidQMS

Stallijst.nl en Landhek


Stallijst.nl is een communicatieplatform om melkveehouders en handelaren bij elkaar te brengen. De veehouder kan zijn actuele stallijst kan inzien en als zijn (vaste) afnemer zich ook inschrijft, dieren naar de afnemer aanmelden. Alle administratieve zaken zoals RVO meldingen bij een afvoer lopen via Landhek.

Landhek communiceert met de RVO I&R service via de RVO TVS service, die op zijn beurt gebruikers authenticeert via eHerkenning.

Het resultaat is een versimpeling in communicatie tussen veehouder en afnemer voor het verhandelen van vee en de administratieve afwikkeling daaromheen.

Naar stallijst.nl